KALDEWEI podejmuje dalsze działania w celu ochrony środowiska. 
Notarialne poświadczenie kompleksowych środków na rzecz neutralizacji emisji

KALDEWEI, Ahlen, sierpień 2021 r. – Kaldewei Kaldewei jest liderem w branży w zakresie zastosowania stali emaliowanej w łazience. Już od ponad 100 lat firma konsekwentnie realizuje ideę przesuwania granic tego co możliwe, niezłomnie idąc w kierunku postępu. Zrównoważony rozwój wpisuje się głęboko w DNA przedsiębiorstwa; produkty wykonane z tworzyw sztucznych oraz betonu polimerowego są w odwrocie. Ponieważ skutki zmian klimatu stają się coraz bardziej widoczne, ludzie częściej oczekują działań na rzecz ochrony środowiska. Na przemyśle spoczywa więc ogromna odpowiedzialność. Firma Kaldewei pragnie zapewnić lepsze perspektywy kolejnym pokoleniom, podejmując środki mające na celu prowadzenie zrównoważonej działalności zgodnie z wytycznymi porozumienia paryskiego. Zrównoważony rozwój i luksusowy charakter uzupełniają się w trwałych produktach. Lepsza przyszłość wymaga podjęcia odpowiedzialności tu i teraz. 
 

Firma Kaldewei już od wielu lat angażuje się w działania na rzecz środowiska. Z coraz większą ambicją promuje idee neutralności klimatycznej oraz ochrony naszej przestrzeni życiowej. Efektem tego jest chociażby współpraca z WWF w celu stworzenia funkcjonującego systemu recyklingowego w Wietnamie. To właśnie inwestycje Kaldewei sprawiły, że realizacja projektu stała się możliwa. 
Od kilku miesięcy Kaldewei jest pierwszą firmą z branży sanitarnej, która podjęła się realizacji Science Based Targets (SBTi). SBTi towarzyszy firmom w działaniach na rzecz obniżania poziomu emisji CO2 poprzez ustalone naukowo i ugruntowane metody. Kaldewei jest jednym z niemal 1700 przedsiębiorstw na świecie, które zobowiązały się do zredukowania emisji CO2 zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego. 
Poza tym specjalna grupa zadaniowa Kaldewei współpracuje z nowo założoną platformą internetową Madaster, która w przyszłości będzie realizować swego rodzaju „dowody tożsamości” budynków. Pozwoli to zwiększyć przejrzystość używanych materiałów i surowców oraz monitorowanie budynków pod kątem wartości oraz potencjału ponownego wykorzystania zasobów przez cały cykl ich życia. 

Od 2022 roku firma Kaldewei deklaruje neutralność klimatyczną
Franz Kaldewei zrobił kolejny krok, który zakłada posadzenie 54 000 drzew liściastych w Nadrenii Północnej-Westfalii we współpracy z projektem „CO2Frei”. Dzięki takim działaniom firma zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2022, skracając czas do osiągnięcia założonego przez siebie celu zerowego poziomu emisji. 
„Nowo posadzone 54 000 tysiące drzew będą pochłaniać dwutlenek węgla (CO2) i oczyszczać powietrze oraz wodę, po prostu rosnąc. Oczywiście wiemy, że działanie to jest czynnikiem skracającym czas do osiągnięcia zerowego poziomu emisji, jednak jaką mamy alternatywę? Bezczynność nie wchodzi dla nas w grę” – mówi Franz Kaldewei, właściciel firmy. „W związku z tym zobowiązaniem, które poświadczyliśmy notarialnie i które realizować będziemy we współpracy z niezawodnym i profesjonalnym partnerem „CO2Frei”, przyczynimy się do renaturyzacji ponad sześciu hektarów nieużytków. Przyniesie to korzyści wielu ludziom. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić klimat i konsekwentnie staramy się zawsze podejmować dodatkowe działania”. 
 
Źródło: Franz Kaldewei GmbH & Co. KG. Prośba o egzemplarz.

Tekst
docx  |  1 MB
Wszystkie obrazy
zip  |  3 MB

97 KB

Franz Kaldewei (right) and Peter-René Eckardt, CO2Frei, certify their cooperation.

Source: KALDEWEI  |  Franz_Kaldewei_und_Peter-Rene_Eckardt.jpg


3 MB

Source: Trevor Pye / Unsplash

Kaldewei_Emissionsneutralitaet_Baeume_Trevor_Pye300.jpg