Całkowita wysokość montażowa

Jaka jest maksymalna całkowita wysokość montażowa, którą dysponujesz?

Wprowadź co najmniej 49 mm jako całkowitą wysokość montażową.

Całkowita wysokość montażowa dla powierzchni prysznicowych z poziomą armaturą odpływową mierzona jest od górnej krawędzi gotowej posadzki do dolnej krawędzi syfonu. Uwzględnia ona również zintegrowany spadek oraz grubość materiału. Jeśli konieczne jest zastosowanie mniejszych wysokości montażowych, w przypadku armatur odpływowych z odpływem poziomym należy wykonać zagłębienia w posadzce. W przypadku przestrzeni prysznicowych z pionową armaturą odpływową całkowita wysokość montażowa mierzona jest od górnej krawędzi gotowej posadzki do górnej krawędzi posadzki surowej. Wartości opierają się przy tym na minimalnych ustawieniach ESR oraz FR FLEX.

Wymiary

Powierzchnia prysznicowa

Rama montażowa

Armatura odpływowa

Twoja konfiguracja