(PL)
Prasa
Aktualności
Detail
KALDEWEI na drodze do neutralności klimatu

KALDEWEI na drodze do neutralności klimatu

KALDEWEI, Ahlen, czerwiec 2021 – Dla produkującej wyposażenie łazienkowe firmy KALDEWEI zrównoważony rozwój to główny temat w ponad 100-letniej historii przedsiębiorstwa. Świadczą o tym nie tylko walka z plastikiem w łazience oraz partnerstwo z organizacją ekologiczną WWF w ramach dalekosiężnego projektu środowiskowego w Wietnamie. Jako pierwsza firma z branży sanitarnej KALDEWEI podpisała Sience Based Target Initiative (SBTi). Tym samym KALDEWEI dołącza do inicjatywy, której celem jest osiągnięcie założeń paryskiej konwencji dotyczącej ochrony klimatu przez konkretne działania. KALDEWEI pisze nowy rozdział swojej proekologicznej działalności.

SBTi to zrzeszenie globalnych organizacji Non Profil, jak UNGC, CDP, WWF i WRI. Zrzeszenie to zostało powołane, aby dobrze ugruntowane cele (SBT) dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych stały się standardem dla działalności przedsiębiorczej. Celem jest redukcja globalnej emisji do 2030 roku, tak aby spełnione zostały wytyczne paryskiej konwencji ds. ochrony klimatu z 2015 roku. Certyfikacja SBTi dokumentuje jednoznaczny zamiar przedsiębiorstw, zmierzający do działania na podstawie obowiązującego prawa społecznego, co oznacza między innymi pozostawienie planety kolejnym pokoleniom w dobrym stanie. 

Ponad 1500 firm na całym świecie do tej pory podpisało zobowiązanie do wsparcia inicjatywy i utrzymania uzgodnionej na stałe redukcji CO2. Podstawą jest tutaj paryska konwencja dotycząca ochrony klimatu z 2015 roku, którą ratyfikowało 195 państw. Konwencja określa maksymalne globalne ocieplenie ziemi na wartość poniżej 2 stopni, idealnie 1,5 stopnia. KALDEWEI wraz z podpisaniem tego dokumentu zobowiązało się do tego, aby przy nadal rosnącej wydajności produkcyjnej zredukować całkowitą emisję dla gazu, prądu i pojazdów firmowych do roku 2030 o około 30%. Oprócz tego bezwzględna emisja w zakresie kupowanych towarów i usług również zostanie znacznie zredukowana do 2030 roku. Inwestycje w ekologiczny prąd w obiekcie i dalsze działania służące ochronie klimatu i transparentności działań stanowiących wzór do naśladowania są na bieżąco weryfikowane. Deklarowanym celem przedsiębiorstwa jest gospodarka neutralna dla klimatu w ciągu najbliższych lat. 
 
„Jest to ważny i niemający alternatyw krok w ramach przyszłej produkcji, która uwzględnia ograniczenia. Oprócz naszego zaangażowania w zwalczanie zanieczyszczenia światowych mórz redukcja emisji CO2 jest ważną siłą napędową innowacji w firmie. Wszystkie procesy w przedsiębiorstwie są weryfikowane i na nowo oceniane”, dodaje CEO Franz KALDEWEI. 

 

Źródło: Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Prośba o egzemplarz.

Tekst
docx  |  681 KB
Wszystkie obrazy
zip  |  1 MB
1_Kaldewei_Climate_Neutrality
< DIN A4
909 KB

KALDEWEI jako pierwsza firma z branży sanitarnej podpisała Sience Based Target Initiative (SBTi) i zobowiązała się do znacznej redukcji własnej emisji CO2 w ciągu najbliższych dziesięciu lat.

Source: Scott Bufkin  |  1_KALDEWEI_Climate_Neutrality

2_Kaldewei_Science_Based_Target_Initiative

206 KB

Initiative Science Based Targets (SBTi) to uznany międzynarodowy standard wyznaczania celów w zakresie redukcji emisji w firmach.

2_KALDEWEI_Science_Based_Target_Initiative