(PL)
Prasa
Aktualności
Detail

KALDEWEI i WWF NIEMCY prezentują raport końcowy modelowego projektu „Odpady plastikowe w Long An” w delcie Mekongu (Wietnam)

KALDEWEI, Ahlen, grudzień 2022 r. – Sprawa o dużym znaczeniu dla producenta zrównoważonych produktów sanitarnych dobiega swojego finału. Już od 2017 roku firma KALDEWEI angażuje się we współpracę z organizacją ekologiczną WWF Niemcy. Centralnym tematem tej kooperacji jest redukcja ilości odpadów plastikowych w oceanach na całym świecie. Dzięki wsparciu KALDEWEI możliwa stała się realizacja modelowego projektu „Odpady plastikowe w Long An” w delcie Mekongu na terenie Wietnamu. Projekt przełoży się na znaczące zmniejszenie ilości odpadów plastikowych przedostających się do oceanu. Opracowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami, obejmującego profesjonalną segregację odpadów, było niezbędnym warunkiem do zwiększenia wskaźnika recyklingu oraz zredukowania ilości odpadów nienadających się do przetworzenia o ponad 50 procent. Po pięciu latach projekt staje się samodzielny i zostanie przejęty przez władze prowincji. 

Lokalne władze prowincji Long An szybko przekonały się do projektu pilotażowego i udzieliły organizacji WWF wsparcia w rozwoju i wdrażaniu usprawnionej koncepcji gospodarki odpadami. „Oddzielny system zbiórki śmieci jest aktualnie wprowadzany w stolicy Long An, a następnie obejmie cały teren prowincji. Zagwarantuje on odrębne gromadzenie i kompostowanie odpadów organicznych. Nadający się do recyklingu plastik będzie oddzielany, a segregacja przyczyni się do znaczącej redukcji ilości pozostałych odpadów” – tak dr Bernhard Bauske, ekspert do spraw odpadów plastikowych w WWF, wypowiada się z radością o pomyślnym wdrożeniu projektu. Firma KALDEWEI oraz WWF sfinansowały między innymi zakup dwóch lekkich pojazdów ciężarowych o ładowności 4,5 ton i 5,6 ton. Umożliwiają one jednoczesny transport sześciu lub dziesięciu kontenerów na śmieci, co znacząco zwiększa wydajność wywozu odpadów. 

„Przeprowadzenie podstawowej analizy sytuacji w gospodarce odpadami na początku projektu stało się możliwe wyłącznie dzięki wsparciu KALDEWEI. Na podstawie tej analizy mogliśmy rozpocząć modelowy projekt w Long An, który docelowo obejmie swoim zakresem całą prowincję. Wyniki tego projektu zostały już zaprezentowane w publikacjach naukowych. Jednocześnie prowadzone są rozmowy z innymi miastami Azji Południowo-Wschodniej w celu podzielenia się doświadczeniami z modelowego projektu oraz udostępnienia istotnych informacji. W ten sposób zbudowaliśmy solidny fundament pod usprawnioną gospodarkę odpadami, zwłaszcza uwzględniając nowe przepisy ustawowe w Wietnamie, które wprowadzą obowiązkową segregację odpadów w całym kraju od 2024 roku” – wyjaśnia dr Bauske.

KALDEWEI oraz WWF mogą więc wyciągnąć pozytywne wnioski z modelowego projektu, który na przykładzie prowincji Long An w delcie Mekongu udowodnił, że nawet pracochłonna segregacja odpadów komunalnych z późniejszym dodatkowym sortowaniem przez pracowników miejskiego zakładu gospodarki komunalnej bardzo dobrze sprawdza się w przypadku prywatnych gospodarstw domowych i małych firm. Dzięki intensywnemu szkoleniu w gospodarstwach domowych i firmach uczestniczących w pilotażowym projekcie, a także działaniom publicznym we współpracy z lokalnymi urzędami i organizacjami, udało się osiągnąć stały wskaźnik segregacji na poziomie 85 procent.

 

Źródło: KALDEWEI GmbH & Co. KG Prosimy o egzemplarz druku.

Text
docx  |  5 MB
Wszystkie obrazy
zip  |  11 MB
01_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

885 KB

Dr Bernhard Bauske, ekspert do spraw zanieczyszczenia środowiska morskiego w WWF Niemcy (2. z lewej), monitoruje postępy projektu na wyspie Con Dao w Wietnamie. Źródło: Stefan Ziegler

01_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

02_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

2 MB

Dr Bernhard Bauske, ekspert do spraw zanieczyszczenia środowiska morskiego w WWF Niemcy (pośrodku), na składowisku śmieci w Wietnamie. Źródło: Stefan Ziegler

02_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

03_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

321 KB

Plastik nadający się do recyklingu jest oddzielany, a ilość pozostałych odpadów zostaje znacząco zmniejszona dzięki segregacji. Po pięciu latach projekt staje się samodzielny i zostanie przejęty przez władze prowincji. Źródło: WWF Niemcy

03_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

04_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

4 MB

KALDEWEI oraz WWF Niemcy mogą wyciągnąć pozytywne wnioski z modelowego projektu, który na przykładzie prowincji Long An w delcie Mekongu udowodnił, że nawet pracochłonna segregacja odpadów komunalnych z późniejszym dodatkowym sortowaniem przez pracowników miejskiego zakładu gospodarki komunalnej bardzo dobrze sprawdza się w przypadku prywatnych gospodarstw domowych i małych firm. Źródło: WWF Niemcy

04_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta

05_Kaldewei_WWF_Deutschland_Mekongdelta

4 MB

Zwalczamy, nie ignorujemy: „Przeprowadzenie podstawowej analizy sytuacji w gospodarce odpadami na początku projektu stało się możliwe wyłącznie dzięki wsparciu KALDEWEI” – mówi dr Bernhard Bauske. Źródło: WWF Niemcy

05_KALDEWEI_WWF_Deutschland_Mekongdelta