(PL)
Prasa
Aktualności
Detail

KALDEWEI i organizacja WWF: razem w walce o czystość oceanów

Prognozy zakładają, że do 2050 roku w oceanach będzie pływać tyle samo odpadów z tworzyw sztucznych, co ryb. Pierwsze sygnały tego problemu  widoczne są już dzisiaj - zwierzęta giną dławiąc się pływającymi w wodzie fragmentami plastiku, w mięsie wielu gatunków ryb morskich znajdujemy mikroskopijne drobiny tworzyw sztucznych. KALDEWEI angażuje się w długoterminową współpracę z organizacją WWF wspierając program ochrony zasobów morskich w Azji  Południowo-Wschodniej. Istotą tego projektu jest poprawa gospodarki odpadami w delcie Mekong w Wietnamie.

 „Zrównoważony rozwój jest integralną częścią  filozofii firmy KALDEWEI. Chętnie wspieramy ważną pracę organizacji WWF mającą na celu redukcję odpadów z tworzyw sztucznych w wodzie morskiej i jesteśmy przekonani o tym, że dzięki naszemu zaangażowaniu możemy wnieść znaczący wkład w ochronę mórz i oceanów oraz czystość środowiska naturalnego” – mówi prezes zarządu Franz KALDEWEI. Badania pokazują, że to właśnie w krajach Azji Południowo-Wschodniej wciąż brak uregulowanego systemu usuwania i składowania odpadów komunalnych. Składowiska śmieci powstają często w bardzo przypadkowych miejscach. W wyniku powodzi nawiedzających regularnie tę cześć świata duża ilość odpadów poprzez dorzecza rzek trafia do mórz, a potem do oceanów.

Eliminowanie plastiku z akwenów morskich

KALDEWEI oraz WWF chcą wspólnie walczyć nie tylko z efektami, ale również z przyczynami  zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Dzięki segregacji śmieci i recyklingowi projekt w delcie Mekong w bliskiej perspektywie ma na celu zredukowanie odpadów komunalnych o blisko 80 procent. W perspektywie długoterminowej chodzi o zamknięcie dużej części wysypisk śmieci i oczyszczenie istniejących miejsc dotychczasowego składowania odpadów. W ten sposób udałoby się zahamować proces przedostawania się co roku do oceanów dużych ilości tworzyw sztucznych poprzez rzeki i kanały w delcie Mekong.  

Produkując brodziki, wanny i umywalki ze stali emaliowanej - która jest połączeniem szkła i stali - KALDEWEI bazuje na naturalnych surowcach, które w 100 % można poddać procesowi recyklingu. ,,Współpraca z organizacją WWF jest więc logicznym następstwem naszych ciągłych starań o czyste środowisko” – dodaje Franz KALDEWEI.

Źródło: KALDEWEI GmbH & Co. KG Prosimy o egzemplarz druku.

Tekst
docx  |  480 KB
Wszystkie obrazy
zip  |  14 MB

771 KB

We współpracy z międzynarodową organizacją WWF KALDEWEI angażuje się w program ochrony zasobów morskich w Azji Południowo-Wschodniej. Istotą tego projektu jest poprawa gospodarki odpadami w delcie rzeki Mekong w Wietnamie.

1_Ścisła_kooperacja_KALDEWEI_z_organizacją_WWF

2_Kaldewei_Franz_Kaldewei_Christoph_Heinrich

13 MB

„Zrównoważony rozwój jest integralną częścią filozofii firmy KALDEWEI. Chętnie wspieramy ważną pracę organizacji WWF mającą na celu redukcję odpadów z tworzyw sztucznych w wodzie morskiej i jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu zaangażowaniu możemy wnieść znaczący wkład w ochronę mórz i oceanów oraz czystość środowiska naturalnego” – mówi prezes zarządu Franz KALDEWEI. Na zdjęciu (od lewej.): Prezes zarządu firmy KALDEWEI Franz KALDEWEI oraz Christoph Heinrich, Członek zarządu ds. Ochrony Środowiska Naturalnego w organizacji WWF.

2_KALDEWEI_Franz_KALDEWEI_Christoph_Heinrich