(PL)
Ochrona danych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych przez:

Administrator danych: 

Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG, 
Beckumer Straße 33-35, 
59229 Ahlen
Adres e-mail: info[at]kaldewei.de

Zakładowy pełnomocnik ds. ochrony danych operacyjnych Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG dostępny jest pod ww. adresem, do rąk w osobie pani Simone Rosenthal, bądź na stronie rosenthal[at]isico-datenschutz.de.

 

1. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel przetwarzania

Ochrona danych osobowych i ich poufne traktowanie jest ważnym celem spółki Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG. Dlatego pragniemy wyjaśnić, które dane gromadzimy i w jaki sposób dane te są edytowane i przechowywane.

 

a) Wyświetlenie strony internetowej / danych połączenia

Za każdym razem, gdy korzystają Państwo z naszej strony internetowej, przetwarzamy dane połączenia, które Państwa przeglądarka przesyła automatycznie, aby umożliwić Państwu wizytę na stronie internetowej. Te dane połączenia obejmują tak zwane informacje nagłówka HTTP, w tym agenta użytkownika, i obejmują w szczególności takie elementy jak:

• adres IP komputera, z którego strona jest przeglądana,
• data i czas dostępu,
• nazwa i adres URL pobranego pliku,
• strona internetowa, z której odbywa się dostęp (Referrer-URL – strona internetowa, z której weszli Państwo na naszą stronę internetową),
• używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa komputera, a także nazwa Państwa dostawcy usług internetowych.

Przetwarzanie danych połączenia jest absolutnie niezbędne, aby umożliwić płynną konfigurację połączenia ze stroną internetową, zapewnić wygodne korzystanie z naszej strony internetowej, ocenić bezpieczeństwo i stabilność systemu, a także do innych celów administracyjnych. Dane połączenia są przechowywane również w wewnętrznych plikach dziennika w celach opisanych powyżej, tymczasowo i w zakresie ograniczonym do najbardziej potrzebnych treści, w celu znalezienia przyczyny i podjęcia działań w przypadku powtarzającego się lub przestępczego wywoływania, które zagraża stabilności i bezpieczeństwu naszej strony internetowej. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile wywoływanie odbywa się w trakcie inicjowania lub realizacji umowy, a w pozostałych przypadkach art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w umożliwieniu wywołania strony internetowej oraz stałą funkcjonalność i bezpieczeństwo naszych systemów.
Ponadto podczas wizyty na naszej stronie internetowej używamy plików cookie i podobnych technologii. Dalsze objaśnienia mogą Państwo uzyskać w punktach 3 do 6 niniejszej Polityki prywatności.

 

b) Newsletter

Mają Państwo możliwość zamówienia naszego newslettera, abyśmy mogli regularnie informować Państwa o naszych produktach i działaniach/wydarzeniach.
W odniesieniu do zamawiania naszego newslettera używamy metody double opt-in, co oznacza, że wyślemy Państwu newslettera drogą elektroniczną (e-mail) tylko wtedy, gdy w naszym e-mailu z powiadomieniem za pomocą kliknięcia w link potwierdzą Państwo, że są posiadaczem podanego adresu e-mail. Jeśli potwierdzą Państwo swój adres e-mail, zapisujemy dane dopóty, dopóki nie wypiszą się Państwo z newslettera. Zapisywanie służy do wysyłania newsletterów i innych ważnych materiałów reklamowych do Państwa oraz do potwierdzenia Państwa rejestracji. 
Podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Mogą ją Państwo cofnąć w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, rezygnując z subskrypcji newslettera. Odpowiedni link do rezygnacji z subskrypcji znajduje się w każdym newsletterze. 
Aby móc przesyłać Państwu informacje w możliwie najlepszej i spersonalizowanej formie, oprócz Państwa adresu e-mail, gromadzimy ewentualnie, w zależności od formy rejestracji newslettera również inne informacje, takie jak kraj pochodzenia, czy informacje dotyczące Państwa działalności.
Opcjonalnie prosimy o więcej informacji, takich jak imię i nazwisko, forma grzecznościowa, tytuł, język, nazwa firmy, adres, numer telefonu, priorytety i szczegóły Państwa firmy (np. wielkość wystawy). Jeśli wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, Państwa dane będą przez nas używane do dalszej personalizacji naszych newsletterów, a także do wysyłania innych materiałów reklamowych, o ile wyraźnie sobie Państwo tego życzą. Ponadto Państwa dane będą porównywane z naszymi istniejącymi danymi klientów.
Korzystamy z dostępnych na rynku metod śledzenia newslettera, takich jak otwarcie e-maila, kliknięte linki itd., aby obsługiwać Państwa w oparciu o informacje uwzględniające specyfikę grup docelowych i optymalizować dla Państwa nasze treści. Pragniemy zaoferować naszym klientom możliwie istotne treści i dlatego chcemy lepiej zrozumieć, czym faktycznie zainteresowani są czytelnicy. Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy sposobu korzystania z newslettera, mogą Państwo zrezygnować z tej usługi.
Wypisanie się jest możliwe w dowolnej chwili, na przykład przez link na końcu każdego newslettera. Wiadomość przesłana na podane powyżej lub w newsletterze dane kontaktowe (np. przez e-mail lub listownie) jest dla nas również jak najbardziej wystarczająca.

 

c) Kontakt

Jeśli wysyłają nam Państwo dane w rubrykach Produkt, Kontakt, Serwis, Inspiracja lub Kariera (np. przy zamawianiu materiałów informacyjnych), prosimy o podanie Państwa nazwiska, adresu lub adresu e-mail oraz innych danych osobowych. Zapisujemy te dane, aby odpowiedzieć na dostarczone przez Państwa zapytanie.
Nie wszystkie informacje są obowiązkowe. Obowiązkowe informacje są oznaczone symbolem *.
Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Państwa dobrowolnej zgody.
Dane osobowe, gromadzone przez nas w celu korzystania z formularza kontaktowego, są automatycznie usuwane po przetworzeniu dostarczonego przez Państwa zapytania (w ciągu maksymalnie 60 dni), o ile nie zgodzili się Państwo na dalej idące przetwarzanie w celu wysyłania newsletterów / materiałów reklamowych.

 

d) Aplikacje o pracę

Za pośrednictwem systemu zarządzania kandydatami mogą Państwo ubiegać się u nas o wakat. Celem gromadzenia danych jest wybór kandydata do potencjalnego nawiązania stosunku pracy. W celu przyjęcia i przetworzenia Państwa aplikacji o pracę gromadzimy w szczególności następujące dane: 

•    imię i nazwisko, 
•    adres i inne dane kontaktowe, 
•    data urodzenia, 
•    dokumenty aplikacyjne (np. świadectwa, CV), 
•    najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia pracy i oczekiwania dotyczące wynagrodzenia. 

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa dokumentów aplikacyjnych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. B i art. 88 (1) RODO w połączeniu z § 26 ust. 1 zdanie 1 BDSG.
Przechowujemy Państwa dane osobowe po otrzymaniu Państwa aplikacji o pracę. W przypadku przyjęcia Państwa aplikacji o pracę i nawiązania stosunku pracy przechowujemy dane zawarte w Państwa aplikacji o pracę tak długo, jak jest to wymagane do nawiązania stosunku pracy, oraz w zakresie, w jakim przepisy prawa ustanawiają obowiązek ich przechowywania. 
Jeśli Państwa aplikacja o pracę zostanie odrzucona, dane zawarte w Państwa aplikacji o pracę będą przechowywane przez maksymalnie 6 miesięcy od złożenia aplikacji o pracę, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich dłuższe przechowywanie. Mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

 

e) Ankiety, loterie i akcje

Jeśli uczestniczą Państwo w jednej z naszych ankiet, używamy Państwa danych do badania rynku i opinii publicznej. Zasadniczo dane analizujemy anonimowo dla potrzeb wewnętrznych. Jeśli ankiety wyjątkowo nie są analizowane anonimowo, dane będą gromadzone wyłącznie za Państwa zgodą. W przypadku anonimowych ankiet przepisy RODO nie mają zastosowania, zaś w przypadku analiz, które wyjątkowo odnoszą się do konkretnych osób, podstawą prawną jest wyżej wymieniona zgodą zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.
W ramach loterii i kampanii, np. kampanii upominkowych, używamy Państwa danych w celu przeprowadzenia loterii i powiadomienia o wygranej lub do przeprowadzenia danej akcji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w warunkach uczestnictwa dla danej loterii. Podstawą prawną przetwarzania jest umowa o loterii lub umowa o udziale w kampanii zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.
Wysyłanie oferty udziału w loterii opieramy na Państwa zgodzie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile wyrazili Państwo na to zgodę, a w pozostałych przypadkach – na art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG), w oparciu o nasz uzasadniony interes w oferowaniu loterii i wzmacnianiu lojalności naszych klientów. 

 

f) Rejestracja

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się w naszej strefie logowania, aby móc korzystać z pełnej gamy funkcji naszej strony internetowej. Dane, które muszą być przez Państwa obowiązkowo podane (firma, kategoria, nazwa, adres, adres e-mail) są oznaczone symbolem * jako dane obligatoryjne. Bez tych danych rejestracja nie jest możliwa. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. W przypadku wszystkich innych danych podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, aby umożliwić Państwu indywidualizację, dostosowanie i zmianę Państwa konta, lub Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, o ile nam jej Państwo udzielili. 

 

2. Przekazywanie danych

Przekazywanie Państwa danych osobowych osobom trzecim do innych niż wymienione poniżej celów nie ma miejsca.
Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko w następujących przypadkach:

•    gdy udzielili Państwo na to swej wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
•    gdy przekazanie danych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO jest wymagane w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych i nie istnieje powód, aby zakładać, że mają Państwo nadrzędny interes w nieujawnianiu swoich danych, który należy chronić,
•    w przypadku gdy ujawnienie jest obowiązkiem ustawowym zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO, w szczególności, jeśli jest to konieczne do ścigania lub egzekwowania prawa w związku z żądaniami instytucji państwowych, postanowieniami i postępowaniami sądowymi, lub
•    gdy jest to prawnie dopuszczalne i wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO do realizacji stosunków umownych z Państwem.
 
Częściowo przetwarzanie danych może odbywać się przez naszych dostawców usług. Oprócz dostawców usług wymienionych w niniejszej polityce prywatności, mogą do nich należeć w szczególności agencje marketingowe, a także firmy konsultingowe, centra obliczeniowe, które przechowują naszą stronę internetową i bazy danych, oraz dostawcy usług IT, którzy serwisują nasze systemy. Możliwe jest również przekazywanie danych w ramach naszej grupy przedsiębiorstw. Jeśli przekazujemy dane do naszych dostawców usług, mogą oni korzystać z danych wyłącznie do realizacji swoich zadań. Dostawcy usług przed zleceniem zostali przez nas starannie dobrani. Są oni umownie związani naszymi instrukcjami, dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi w celu ochrony praw zainteresowanych osób i są przez nas regularnie kontrolowani. 

 

a) Dostawca usług e-mail marketingu

Do realizacji naszego e-mail marketingu korzystamy z usług firmy port-neo AG (Engesserstraße 4a, 79108 Freiburg). W tym celu podajemy tej firmie Państwa dane podstawowe (nazwa, adres, adres e-mail oraz w razie potrzeby firma, grupa referencyjna, numer telefonu, strona internetowa), a także dane logowania (adres IP, zezwolenie, data wpisu). 
Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w oparciu o nas uzasadniony interes w skutecznym reklamowaniu produktu i komunikacji z klientem, dostarczaniu materiałów informacyjnych i roboczych, pozyskiwaniu i kwalifikacji leadów. Dalsze informacje znajdą Państwo w polityce prywatności firmy port-neo AG.

 

b) Dostawca usług marketingowych

Korzystamy z usług firmy Louis Internet GmbH (Moritz-Rülf-Straße 1, 32756 Detmold) do udostępniania naszej strony internetowej i powiązanych z tym funkcji. W tym celu częściowo konieczne jest przekazywanie tej firmie Państwa danych podstawowych i użytkowania. 
Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym udostępnianiu atrakcyjnej i przydatnej strony internetowej do reprezentowania naszego przedsiębiorstwa, reklamy produktów i informowania klientów. Dalsze informacje na temat ochrony danych znajdą Państwo w polityce prywatności spółki LOUIS Internet GmbH.

 

c) Dostawca usług reklamowych, wysyłka katalogów

Do wysyłania materiałów reklamowych, takich jak katalogi, korzystamy z usług firmy PROWERB Werbe– und Versandservice GmbH (Huissener Straße 7–9, 47533 Kleve). Aby móc wysyłać Państwu katalogi itd., konieczne jest przekazanie Państwa danych podstawowych i użytkowania do tego dostawcy usług. 
Podstawą prawną jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznej wysyłce atrakcyjnych materiałów reklamowych, takich jak katalogi i karty kolorów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Prowerb.

 

d) Lokalizacja odwiedzających stronę internetową

Aby przekierować użytkowników stron internetowych do odpowiedniej wersji krajowej naszej strony internetowej, korzystamy z usługi GeoIP firmy MaxMind Inc (14 Spring Street, Waltham, MA 02451, USA). W tym celu Państwa adres IP jest przesyłany do tej właśnie firmy. Ponieważ jest on przesyłany do Stanów Zjednoczonych, zawarliśmy z MaxMind umowę o przetwarzanie zleceń i standardowe klauzule umowne w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony danych. 
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz interes polegający na wyświetlaniu naszym klientom odpowiedniej dla nich strony internetowej.
Dalsze szczegóły znajdą Państwo w polityce prywatności firmy MaxMind Inc.

 

e) Webinar

Aby umożliwić użytkownikom strony internetowej udział w webinarach, współpracujemy z usługodawcą ieQ-systems GmbH & Co. KG (Fridtjof-Nansen-Weg 8, 48155 Münster). Zapisując się na webinar przekazują Państwo swoje dane, tzn. imię i nazwisko, firma i adres e-mail, do usługodawcy, aby mógł on przesyłać Państwu informacje dotyczące tego wydarzenia. 
Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o uzasadniony interes polegający na udostępnianiu webinarów użytkownikom strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Bez przetwarzania udział w webinarze nie jest możliwy.
 
Dalsze informacje na temat ochrony Państwa danych w ramach danego webinaru znajdą Państwo tutaj: www.logmeininc.com/de/gdpr/gdpr-compliance.

 

f) Microsoft Teams

W celu komunikacji z Państwem możemy korzystać z usługi Microsoft Teams, dostarczanej przez firmę Microsoft Ireland Operations Limited, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland. Umożliwia ona wymianę wiadomości tekstowych na czatach oraz wykonywanie połączeń audio i wideo. Mogą się Państwo skontaktować z naszymi pracownikami za pośrednictwem odpowiedniego łącza w podpisie wiadomości e-mail oraz napisać lub zadzwonić do nich za pośrednictwem aplikacji Teams.

Podczas komunikacji za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams mogą być przetwarzane następujące dane:

•    Państwa dane osobowe: ewentualnie nazwa wyświetlana, imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło (zaszyfrowane w celu uwierzytelnienia), zdjęcie profilowe;
•    w przypadku korzystania z czatu: wiadomości tekstowe;
•    w przypadku korzystania z aplikacji do rozmów audio: dane rejestrowane za pomocą mikrofonu;
•    w przypadku korzystania z aplikacji do rozmów wideo: dane rejestrowane za pomocą kamery wideo;
•    w przypadku udostępniania ekranu: dane rejestrowane za pomocą pulpitu;
•    w przypadku korzystania z aplikacji do rozmów telefonicznych: połączenia przychodzące i wychodzące, nazwa kraju, czas rozpoczęcia i zakończenia, ewentualnie inne dane połączenia, takie jak adres IP urządzenia;
•    metadane: adres IP, ewentualnie numer telefonu, typ urządzenia i oprogramowania, czas ostatniej aktywności w usłudze Teams, liczba wiadomości na czacie, liczba wykonanych połączeń, czas trwania udostępniania dźwięku, wideo i ekranu.

Firma Microsoft przechowuje i wykorzystuje metadane również w celu umożliwienia zagregowanej analizy i tworzenia raportów dotyczących korzystania z usługi Teams.
Cały przepływ danych podczas korzystania z usługi Microsoft Teams jest szyfrowany (zasadniczo TLS 1.2 z Perfect Forward Secrecy (PFS), MTLS dla wiadomości tekstowych i SRTP dla treści audiowizualnych), a przechowywanie zaszyfrowanych danych odbywa się zasadniczo na serwerach w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z realizacją umowy lub przeprowadzeniem działań poprzedzających umowę jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. W pozostałych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w udostępnieniu bezpiecznego i funkcjonalnego kanału komunikacji.

Zawarliśmy z firmą Microsoft umowę na przetwarzanie zleceń. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane są przekazywane do USA, firma Microsoft Ireland Operations Limited zawarła standardowe klauzule umowne z firmą Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, i podjęła dodatkowe działania. Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności firmy Microsoft pod adresem:
privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

3. Pliki cookie i porównywalne technologie

Niniejsza strona internetowa używa plików cookie i porównywalnych technologii (ogólnie zwanych „narzędziami”), które są oferowane przez nas lub osoby trzecie.
Plik cookie to mały plik tekstowy zapisywany przez przeglądarkę na Państwa urządzeniu. Pliki cookie nie są używane do uruchamiania programów czy przesyłania wirusów do komputera. Podobnymi technologiami są w szczególności Web Storage (Local/Session Storage), Fingerprints, Tags lub Pixel. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona tak, aby akceptować pliki cookie i porównywalne technologie. Zazwyczaj jednak mogą Państwo dostosować ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby pliki cookie bądź porównywalne technologie były odrzucane lub zapisywane dopiero po uprzedniej zgodzie. Jeśli odrzucają Państwo pliki cookie lub porównywalne technologie, możliwe jest, że nie wszystkie nasze oferty będą działać bez zakłóceń.
Poniżej (punkt 4 do 6) wyszczególniliśmy i objaśniliśmy używane przez nas narzędzia według kategorii. Przy tym wyjaśniamy również, w jakich przypadkach uzyskujemy Państwa dobrowolną zgodę na korzystanie z narzędzi i jak mogą Państwo ją cofnąć. Sposób uzyskiwania Państwa zgody wyjaśniamy poniżej w punkcie 4 a) Usercentrics.

Zgodę na przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i podobnych technologii mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie, odznaczając odpowiednie narzędzia lub kategorie narzędzi w ustawieniach Usercentrics:

USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

4. Istotne narzędzia

Korzystamy z określonych narzędzi, aby umożliwić podstawowe funkcje naszej strony internetowej („istotne narzędzia”). Obejmują one przykładowo narzędzia do przygotowywania i wyświetlania treści strony internetowej, do zarządzania i integracji narzędzi, do dostarczania usług przetwarzania płatności, do wykrywania oszustw i zapobiegania im oraz do zapewniania bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Bez tych narzędzi nie moglibyśmy świadczyć naszych usług. W związku z tym niezbędne narzędzia są używane bez zgody. 
Podstawą prawną dla niezbędnych narzędzi jest konieczność realizacji naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f RODO w zakresie zapewnienia odpowiednich podstawowych funkcji i działania strony internetowej. W przypadkach, w których zapewnienie odpowiednich funkcji strony internetowej jest niezbędne do realizacji umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających umowę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym jest w tych przypadkach bezwzględnie wymagane i odbywa się na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG).
Aby zapisać informację, czy widzieli Państwo powiadomienie o naszym newsletterze, generujemy niezbędny plik cookie „newsletterRegistrationLayerAlreadySeen“ na 1 rok. Nie zawiera on żadnych danych osobowych.

 

a) Usercentrics – uzyskanie Państwa zgody

W celu uzyskania Państwa zgody i zarządzania nią, używamy narzędzia Usercentrics firmy Usercentics GmbH, Rosental 4, 80331 München („Usercentrics”). Tworzy ono baner, który informuje Państwa o przetwarzaniu danych na naszej stronie internetowej, i dzięki opcjonalnym narzędziom daje Państwu możliwość udzielenia zgody na przetwarzanie wszystkich bądź pojedynczych danych albo nieudzielenia zgody w ogóle. Baner ten pojawia się po pierwszym odwiedzeniu naszej strony internetowej, gdy wywołują Państwo ponownie wybór ustawień, aby dokonać ich zmiany lub cofnąć zgodę, albo gdy klikną Państwo opcję „Do ustawień” w polu informacyjnym danego narzędzia, które nie zostało załadowane z powodu brakującej zgody. Poza tym baner pojawia się przy późniejszych wizytach na naszej stronie internetowej, pod warunkiem, że ustawienia zapisane przez Usercentrics zostały usunięte w Local Storage.
Do Usercentrics przesyłane są w ramach wizyty na stronie internetowej Państwa zgoda lub wycofanie zgody, adres IP, informacje o przeglądarce, urządzeniu końcowym i czasie wizyty. Ponadto Usercentrics przechowuje niezbędne informacje w Local Storage („ucSettings“, „ucConsents“, „usercentrics“), w celu zapisania udzielonej przez Państwa zgody i jej wycofania. Jeśli usuną Państwo informacje w Local Storage, poprosimy Państwa ponownie o zgodę przy późniejszym wejściu na stronę.
Przetwarzanie danych przez Usercentrics jest niezbędne, aby zapewnić prawnie wymagane zarządzanie udzielonymi akceptacjami oraz wywiązać się z naszych obowiązków dokumentowania. Podstawą prawną do stosowania Usercentrics jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, aby spełnić wymogi prawne dotyczące Cookie-Consent-Management.

 

b) Google ReCAPTCHA

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google reCAPTCHA, która dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oferowana jest przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, zaś dla wszystkich pozostałych użytkowników przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (razem „Google”). Recaptcha zapobiega wykonywaniu przez zautomatyzowane oprogramowanie (tzw. boty) niezgodnej z przepisami aktywności na stronie internetowej, tzn. sprawdzane jest, czy wpisy rzeczywiście pochodzą od człowieka. W tym celu reCAPTCHA wykorzystuje JavaScript i przechowuje pliki cookie oraz informacje w pamięci lokalnej (Local Storage) w Państwa urządzeniu końcowym. Przetwarzane są w szczególności następujące dane:

•    referrer (adres strony, na której użyto captcha); 
•    adres IP; 
•    pliki cookie ustawione przez Google; 
•    zachowanie użytkownika podczas wprowadzania danych (np. udzielanie odpowiedzi na pytanie reCAPTCHA, szybkość wprowadzania danych w polach formularza, kolejność wyboru pól wprowadzania danych przez użytkownika); 
•    typ przeglądarki; 
•    wtyczki przeglądarki; 
•    rozmiar i rozdzielczość przeglądarki; 
•    data; 
•    ustawienia języka; 
•    instrukcje wyświetlania (CSS) i skrypty (Javascript).

Ponadto Google odczytuje pliki cookie z innych usług Google, takich jak Gmail, Search i Analytics. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego przyporządkowania do swojego konta Google, konieczne jest wylogowanie się z konta Google przed wywołaniem naszej strony kontaktowej.
Wymienione dane są wysyłane do Google w postaci zaszyfrowanej. Analiza Google decyduje o tym, w jakiej formie captcha wyświetla się na stronie. Użycie reCAPTCHA jest analizowane statystycznie. Według Google Państwa dane nie będą wykorzystywane do spersonalizowanych reklam. 
Podstawą prawną jest potrzeba spełnienia warunków umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, na przykład w ramach rejestracji konta użytkownika, użycia formularza kontaktowego lub subskrypcji newslettera. Google reCAPTCHA służy do ochrony bezpieczeństwa IT, zapewnienia stabilności naszej strony internetowej i zapobiegania nadużyciom.
Częściowo dane mogą być również przetwarzane na serwerach w USA. W przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane do USA lub innych krajów trzecich, dzieje się to w oparciu o art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celu umożliwienia spełnienia warunków zawartej z Państwem umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających umowę.
Więcej informacji na ten temat znajdą 
•    Państwo w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.
•    w warunkach korzystania z Google: 
https://policies.google.com/terms.

 

c) Design@Web

Używamy narzędzia Design@Web, aby udostępnić narzędzie do projektowania łazienek w ramach doradztwa na rzecz klientów.
Narzędzie umożliwia zapisywanie i wydruk projektu, o ile zarejestrowali się Państwo przy użyciu konta. Ponadto, w celu buforowania pośredniego stanu projektowania (przed zapisaniem/wydrukiem projektu), tworzone są niezbędne pliki cookie z okresem przechowywania jednego tygodnia, aby móc powrócić do rozpoczętego projektowania z czasowym ograniczeniem. Jeśli zgodzili się Państwo na korzystanie z Google Analytics, analiza użytkowania jest przeprowadzana również podczas korzystania z Design@Web.
Dla potrzeb rejestracji gromadzone będą przynajmniej adres e-mail, forma grzecznościowa, imię i nazwisko, kraj i zawód. Informacje te są oznaczone jako obowiązkowe do podania symbolem *. Konto jest aktywowane po udanej procedurze double opt-in. Jeśli podczas rejestracji zapisali się Państwo również na subskrypcję newslettera, odsyłamy Państwa do punktu „Newsletter” w punkcie 1. b).
Podstawą prawną jest potrzeba spełnienia warunków umowy lub przeprowadzenia działań poprzedzających umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

 

5. Narzędzia funkcjonalne

Ponadto używamy narzędzi poprawiających komfort korzystania naszej strony internetowej i oferowania większej liczby funkcji („narzędzia funkcjonalne”). Chociaż nie są one niezbędne do podstawowej funkcjonalności strony internetowej, mogą przynieść znaczące korzyści użytkownikom, w szczególności w odniesieniu do przyjazności dla użytkownika i udostępniania dodatkowych kanałów komunikacji, wizualizacji lub płatności.
Podstawą prawną dla narzędzi funkcjonalnych jest, o ile nie podano inaczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO Państwa zgoda, której udzielają Państwo za pośrednictwem banera zgody lub samego narzędzia, indywidualnie zezwalając na jego użycie za pośrednictwem banera (overlay) umieszczonego nad nim. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na korzystanie z narzędzi w dowolnym momencie. Proszę kliknąć pozycję „Ustawienia polityki prywatności” na dole strony. Zostanie ponownie wyświetlony baner cookie i będą Państwo mogli wybrać lub zdezaktywować poszczególne narzędzia.
W przypadku przekazywania danych osobowych do USA lub innych krajów trzecich Państwa zgoda rozciąga się wyraźnie na przesyłanie danych (art. 49 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO). Zostaną Państwo poinformowani o wiążącym się z tym ryzykiem w banerze cookie i w niniejszej polityce prywatności („Przesyłanie danych do krajów trzecich”).

 

a) Google Fonts

Nasza strona internetowa korzysta z usługi Google Fonts, które dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oferowana jest przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a dla wszystkich innych użytkowników przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (razem „Google”).
Kiedy wchodzą Państwo na daną stronę, Państwa przeglądarka ładuje czcionki wymagane do prawidłowego i atrakcyjnego wyświetlania tekstów. W tym celu Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. Serwer, z którym nawiązywane jest połączenie, może znajdować się w USA. Dzięki temu Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została odwiedzona przez Państwa adres IP. Według Google tego rodzaju połączenia są oddzielone od innych usług Google, które wymagają uwierzytelnienia użytkownika. Nie następuje łączenie z innymi danymi. Nie są zapisywane żadne pliki cookie.
Google Fonts służy do jednolitej i atrakcyjnej wizualizacji naszej obecności w internecie poprzez bezobsługowe i efektywne korzystanie z czcionek, także z uwzględnieniem ewentualnych restrykcji prawa licencyjnego dla ich lokalnej integracji. Serwer, z którym nawiązywane jest połączenie, może znajdować się w USA. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Przekazywanie Państwa danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 
Więcej informacji znajdą Państwo:
•    w FAQ: https://developers.google.com/fonts/faq;
•    w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

 

b) Menedżer tagów Google (Google Tag-Manager)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi menedżer tagów Google (Google Tag Manager), która dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oferowana jest przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a dla wszystkich innych użytkowników przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (razem „Google”).
Menedżer tagów Google (Google Tag Manager) służy wyłącznie do zarządzania narzędziami internetowymi poprzez integrację tzw. tagów strony internetowej. Tag jest elementem przechowywanym w kodzie źródłowym naszej strony internetowej, aby uruchomić narzędzie, np. poprzez skrypty. Jeśli chodzi przy tym o opcjonalne narzędzia, zostaną one włączone przez menedżera tagów Google tylko za Państwa zgodą. Menedżer tagów Google działa bez użycia plików cookie.
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes w integracji wielu tagów i zarządzaniu nimi na naszej stronie internetowej w prosty sposób. 
W celu zapewnienia stabilności i funkcjonalności Google gromadzi w ramach używania menedżera tagów Google informacje o tym, które tagi zostały włączone przez naszą stronę internetową, ale generalnie nie gromadzi żadnych danych osobowych, w szczególności żadnych danych o zachowaniu użytkownika, adresie IP lub odwiedzanych stronach.
Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie zleceń. W przypadku przesyłania danych osobowych do USA, zawarliśmy z firmą Google standardowe klauzule umowne.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w informacjach Google dotyczących menedżera tagów: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=de.

 

c) YouTube

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy filmy wideo firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA („YouTube”), przedsiębiorstwa grupy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Do naszej oferty online włączyliśmy filmy z portalu YouTube, które są zapisywane w portalu YouTube i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. Przy tym YouTube może przechowywać informacje, takie jak pliki cookie, pamięć lokalna (Local Storage) i pamięć sesji (Session Storage) w Państwa urządzeniu końcowym oraz wykonywać skrypty JavaScript, które uzyskują dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym. 
YouTube może ustawić następujące pliki cookie:

•    „PREF“ (8 miesięcy): przechowywanie ustawień takich jak autoodtwarzanie i rozmiar wideo.
W pamięci lokalnej (Local Storage) są przechowywane następujące informacje:
•    „yt-remote-device-id”: przechowywanie identyfikatora urządzenia;
•    „yt-player-headers-readable”: przechowywanie możliwości odczytu informacji nagłówka odtwarzacza;
•    „yt.innertube::requests”: przechowywanie zapytań użytkownika;
•    „yt.innertube::nextId”: przechowywanie identyfikatora następnego wideo;
•    „yt-remote-connected-devices”: przechowywanie połączonych urządzeń końcowych;
•    „yt-player-bandwidth”: przechowywanie przepustowości połączenia;
•    „yt-player-volume”: przechowywanie głośności wideo;
•    „yt-player-quality”: przechowywanie rozdzielczości/jakości wideo;
•    „yt-player-performance-cap”: przechowywanie możliwego ograniczenia rozdzielczości ze względu na przepustowość połączenia;
•    „yt-html5-player-modules::subtitlesModuleData::module-enabled”: przechowywanie informacji o tym, czy napisy są włączone.
W pamięci sesji (Session Storage) są przechowywane następujące informacje:
•    „yt-remote-session-app”: przechowywanie typu urządzenia końcowego;
•    „yt-remote-cast-installed”: przechowywanie informacji o tym, czy strumieniowanie YouTube jest zainstalowane;
•    „yt-remote-session-name”: przechowywanie typu urządzenia końcowego;
•    „yt-remote-cast-available”: przechowywanie informacji, czy strumieniowanie YouTube jest dostępne;
•    „yt-remote-fast-check-period”: przechowywanie sprawdzania przepustowości połączenia;
•    „yt-player-volume”: przechowywanie głośności wideo;
•    „yt-player-caption-language-preferences”: przechowywanie języka napisów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Przekazywanie Państwa danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 
Poprzez odwiedziny na stronie internetowej firmy YouTube i Google otrzymują informację, że wywołali Państwo odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Dzieje się to niezależnie od tego, czy są Państwo zalogowani w serwisie YouTube lub Google, czy też nie. YouTube i Google wykorzystują te dane do celów reklamowych, badania rynku i projektowania swoich stron internetowych wedle swoich potrzeb. Jeśli wyświetlają Państwo portal YouTube za pośrednictwem naszej strony internetowej, będąc zalogowanym do swojego profilu YouTube lub Google, wówczas YouTube lub Google mogą również powiązać to wydarzenie z poszczególnymi Państwa profilami. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania, konieczne jest wylogowanie się z konta Google przed wywołaniem naszej strony internetowej.
Oprócz cofnięcia zgody mają Państwo również możliwość dezaktywacji spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam Google. W takim przypadku Google będzie wyświetlać tylko niezindywidualizowane reklamy: https://adssettings.google.com/.
Dalsze informacje znajdą Państwo w informacjach o ochronie danych Google, które obowiązują także dla YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

 

d) Google Maps

Nasza strona internetowa korzysta z usługi mapowej Google Maps, która dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oferowana jest przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a dla wszystkich innych użytkowników przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (razem „Google”). 
Aby używane przez nas zestawy map Google mogły być zintegrowane i wyświetlane w Państwa przeglądarce internetowej, przeglądarka przy wyświetleniu podstrony ze zintegrowanymi mapami Google Maps musi nawiązać połączenie z serwerem Google, który może znajdować się również w USA. Ponadto JavaScript jest wykorzystywany przez Google Maps w celu zapewnienia działania usługi mapowej, która uzyskuje dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Przekazywanie Państwa danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 
Google otrzymuje w ten sposób informację, że adres IP urządzenia wywołał podstronę naszej strony internetowej zawierającej mapy Google Maps. Jeśli wyświetlają Państwo Google Maps na naszej stronie internetowej, będąc zalogowanym do swojego profilu Google, wówczas Google może również powiązać to wydarzenie z Państwa profilem Google. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swego profilu Google, konieczne jest wylogowanie się z konta Google przed wywołaniem naszej podstrony, na której znajdują się mapy Google Maps. Google zapisuje Państwa dane i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i spersonalizowanego przedstawiania Google Maps.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo:
•    w polityce prywatności Google oraz Google Maps: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html 
•    w dodatkowych warunkach korzystania z Google Maps:  https://www.google.com/intl/de/help/terms_maps.html.

 

e) Rexx Recruitment

Używamy usługi do zarządzania aplikacjami Rexx Recruitment firmy rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, Niemcy, który jest zintegrowany na naszej stronie internetowej w zakładce „Oferty pracy”. Rexx Recruitment umożliwia nam wyświetlanie, wyszukiwanie i aplikowanie na nasze oferty pracy. Przy tym następuje też zintegrowana analiza użytkowania przez usługę Rexx Recruitment za pomocą narzędzia Matomo. Ponadto Rexx Recruitment ułatwia utrzymanie i zarządzanie aplikacjami i ofertami pracy w ramach całego procesu rekrutacji, w tym korespondencji e-mail i planowania rozmów. Uczestniczą w tym także działy specjalistyczne i rada zakładowa.
W formularzu aplikacyjnym obowiązkowe informacje są oznaczone symbolem *.
Poniższe dane są przetwarzane przez Rexx Recruitment: informacje techniczne (system operacyjny; typ, wersja i język przeglądarki; typ, marka, model i rozdzielczość urządzenia), adres IP, Refferrer-URL (wcześniej odwiedzona strona), wyświetlone strony (data, czas, URL, tytuł, czas pobytu), dane aplikacji w formularzu na stronie internetowej (dane podstawowe obejmujące co najmniej imię, nazwisko, ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon, adres e-mail), dane ramowe, w razie potrzeby dane dotyczące ukończenia szkoły i języków, oraz załączniki (list motywacyjny, CV, świadectwa, zdjęcie), dalsze dane związane z aplikacją, które będą przekazywane w trakcie procesu rekrutacji.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
Rexx Recruitment umieszcza następujące pliki cookie z podanym okresem przechowywania: „sid” do zapisywania bieżącej sesji, „job_views” do zapisywania widoków ogłoszeń o miejscach pracy (1 rok).
Dane są przetwarzane w centrum obliczeniowym w Niemczech. W zakresie Rexx Recruitment zawarliśmy umowę na przetwarzanie zleceń z firmą rexx systems.
Ponadto w odniesieniu do przetwarzania danych dotyczących aplikacji odsyłamy do ustępu „Aplikacje o pracę” w punkcie 1. d).

 

6. Narzędzia analityczne

W celu ulepszenia naszej strony internetowej korzystamy z opcjonalnych narzędzi do rozpoznawania odwiedzających oraz do ewidencji statystycznej i analizy ogólnego sposobu korzystania ze strony w oparciu o dane dostępowe („narzędzia analityczne”). Korzystamy również z usług analitycznych w celu analizy informacji na temat korzystania z naszych różnych kanałów marketingowych. Zebrane informacje dotyczące korzystania są przetwarzane i umożliwiają nam śledzenie sposobu korzystania przez odwiedzających z naszej strony internetowej. Ma to na celu dostosowanie i optymalizację wyglądu naszej strony internetowej oraz poprawę komfortu korzystania z niej. 
Podstawą prawną dla narzędzi analitycznych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Informacje na temat cofnięcia zgody patrz „Cofnięcie zgody lub zmiana wyboru”. 
W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów trzecich (np. USA) Państwa zgoda rozciąga się wyraźnie na przesyłanie danych (art. 49 ust. 1 lit. a RODO). Informacje na temat związanego z tym ryzyka znajdą Państwo w punkcie 9 („Przesyłanie danych do krajów trzecich”).

 

a) Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).
Google Analytics używa plików cookie i podobnych technologii do analizy i ulepszania naszej strony internetowej na podstawie zachowań użytkowników. Państwa adres IP zostanie jednak skrócony przed analizą statystyk korzystania ze strony, aby uniemożliwić ustalenie Państwa tożsamości. W tym celu funkcja Google Analytics na naszej stronie została rozszerzona o kod „anonymizeIP”, aby zapewnić anonimową rejestrację adresów IP.
Google przetwarza informacje pozyskane przez pliki cookie do analizy korzystania ze strony internetowej, w celu zbierania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z internetu. W ramach aktywowanej funkcji reklamowej następuje przy tym docelowy remarketing przez funkcję GA Audience. Powstające w związku z tym dane mogą być przesyłane przez Google celem analizy na serwer w USA i tam są zapisywane.
Google Analytics ustawia w szczególności następujące pliki cookie w podanym celu z odpowiednim okresem przechowywania: 
•    „_ga” przez 2 lata i „_gid” przez 24 godziny (oba w celu rozpoznawania i rozróżnienia odwiedzających stronę internetową na podstawie identyfikatora użytkownika); 
•    „_gat” przez 1 minutę (w celu redukcji zapytań do serwerów Google); „IDE” przez 13 miesięcy (pliki third-party cookie do rozpoznawania i rozróżnienia odwiedzających stronę internetową przez identyfikator użytkownika (User-ID), do rejestracji interakcji z reklamą i w ramach odtwarzania spersonalizowanej reklamy).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG).
Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie zleceń celem korzystania z funkcji Google Analytics. Na wypadek przesyłania danych osobowych do USA zawarliśmy z firmą Google standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Ponadto uzyskujemy również Państwa wyraźną zgodę na przekazywanie Państwa danych do krajów trzecich zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 
Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

7. Narzędzia marketingowe

Ponadto używamy narzędzi do ewidencji statystycznej i analizy ogólnego sposobu korzystania ze strony w oparciu o dane użytkowania, zwłaszcza w celu optymalizacji i ulepszenia naszej strony internetowej, a także w celach reklamowych („Narzędzia marketingowe”). Niektóre z danych użytkowania powstałych podczas korzystania z naszej strony internetowej są wykorzystywane do reklamy i analizy naszych kanałów marketingowych. Dzięki analizie i ocenie danych użytkowania jesteśmy w stanie przedstawić Państwu na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych innych dostawców spersonalizowane reklamy, czyli takie, które odpowiadać będą Państwa rzeczywistym zainteresowaniom i potrzebom. Analizujemy sposób korzystania przez Państwa ze strony również w celu rozpoznawania Państwa na innych stronach i zwracania się do Państwa w sposób spersonalizowany ze względu na korzystanie przez Państwa z naszej strony internetowej (tzw. retargeting). Ponadto oceniamy skuteczność i sukces naszych kampanii reklamowych (w szczególności tzw. konwersje i leady). 
Narzędzia marketingowe obejmują również opcjonalne narzędzia sieci społecznościowych, które służą do udostępniania wpisów i treści za pośrednictwem tych sieci („wtyczki mediów społecznościowych”).
Podstawą prawną dla narzędzi funkcjonalnych jest, o ile nie podano inaczej, Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG).
W przypadku przekazywania danych osobowych do USA lub innych krajów trzecich, Państwa zgoda rozciąga się wyraźnie na przesyłanie danych (art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO). Zostaną Państwo poinformowani o wiążącym się z tym ryzykiem w banerze cookie i w niniejszej polityce prywatności.
W poniższym rozdziale chcielibyśmy wyjaśnić Państwu te technologie i przekazać bliższe informacje o dostawcach, z których usług korzystamy w tym celu. Gromadzone dane mogą obejmować w szczególności: 

•    adres IP urządzenia; 
•    numer identyfikacyjny pliku cookie; 
•    identyfikatory urządzeń mobilnych (Device ID); Refferrer-URL (wcześniej odwiedzona strona);
•    wyświetlone strony (data, czas, URL, tytuł, czas pobytu); 
•    pobrane pliki; 
•    kliknięte linki do innych stron internetowych; 
•    w razie potrzeby osiągnięcie określonych celów (konwersje); 
•    informacje techniczne (system operacyjny; typ, wersja i język przeglądarki; typ, marka, model i rozdzielczość urządzenia); przybliżona lokalizacja (kraj i ewentualnie miasto).

Gromadzone dane są jednak przechowywane wyłącznie anonimowo, aby nie umożliwiały one powiązania z poszczególnymi osobami.
Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na korzystanie z narzędzi w dowolnym momencie. Proszę kliknąć pozycję „Ustawienia polityki prywatności” na dole strony. Zostanie ponownie wyświetlony baner cookie i będą Państwo mogli wybrać lub zdezaktywować poszczególne narzędzia.

 

a) Google Ads Conversion Tracking i Ads Remarketing (dawniej AdWords)

Nasze strony internetowe korzystają z usługi „Google Ads”, która dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oferowana jest przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a dla wszystkich innych użytkowników przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (razem „Google”).
W przypadku Google Ads rejestrowane i analizowane są zdefiniowane przez nas działania klientów za pomocą „Google Ads Conversion Tracking“ (takie jak kliknięcie na wyświetlenie, wywoływanie stron, pobieranie). Używamy „Google Ads Remarketing”, aby móc wyświetlić Państwu zindywidualizowane wiadomości reklamowe dotyczące naszych produktów na partnerskich stronach internetowych Google.
Powstające w związku z tym dane mogą być przesyłane przez Google celem analizy na serwer w USA i tam są zapisywane. W przypadku przesyłania danych osobowych do USA, zawarliśmy z firmą Google standardowe klauzule umowne.
Google ustawia w szczególności następujące pliki cookie w podanym celu z odpowiednim okresem przechowywania: 

•    „IDE” przez 13 miesięcy (pliki third-party cookie do rozpoznawania i rozróżnienia odwiedzających stronę internetową przez identyfikator użytkownika (User-ID), do rejestracji interakcji z reklamą i w ramach odtwarzania spersonalizowanej reklamy); 
•    „1P_JAR” przez 1 miesiąc (optymalizacja spersonalizowanych reklam, unikanie wielokrotnego odtwarzania tej samej reklamy); 
•    „DV” przez 5 minut (preferencje użytkownika takie jak język); 
•    „NID” przez 6 miesięcy (ustawienia usług Google i innych funkcji do celów reklamowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Przekazywanie Państwa danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 
Jeżeli korzystają Państwo z konta Google, Google może – w zależności od ustawień zapisanych na koncie Google – powiązać przebieg aktywności Państwa przeglądarki internetowej i aplikacji z Państwa kontem Google i użyć informacji z konta Google do personalizowania wyświetleń. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego przyporządkowania do swego konta Google, konieczne jest wylogowanie się z konta Google przed wyświetleniem naszej strony internetowej.
Jeśli nie wyrazili Państwo zgody na korzystanie z Google Ads, Google wyświetlać będzie tylko ogólne reklamy, które nie zostały wybrane na podstawie zgromadzonych o Państwu informacji na tej stronie. Oprócz cofnięcia zgody mają Państwo również możliwość dezaktywacji spersonalizowanych reklam w ustawieniach dotyczących reklam w Google: https://adssettings.google.com/.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo:
•    w informacjach dotyczących wykorzystywania danych: https://policies.google.com/technologies/ads;
•    w polityce prywatności Google: 
https://policies.google.com/privacy.

 

b) Microsoft Advertising (dawniej Bing Ads)

Nasza strona internetowa korzysta z Microsoft Advertising, usługi firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA („Microsoft”). Microsoft używa plików cookie i podobnych technologii, aby prezentować Państwu odpowiednie reklamy. Korzystanie z tych technologii umożliwia firmie Microsoft i jej partnerskim stronom internetowym aktywację reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszych lub innych stronach internetowych. W tym celu analizowany jest również Państwa sposób korzystania i analizowane są technologie do retargetowania. Powstające w związku z tym dane mogą być przesyłane przez Microsoft celem analizy na serwer w USA i tam są zapisywane.
W szczególności następujące pliki cookie są tworzone przez Microsoft Advertising do określonego celu z odpowiednim okresem przechowywania: „_uetsid” przez 24 godziny (identyfikator sesji); „_uetvid” przez 16 dni (rozpoznawanie odwiedzających, analiza korzystania i odtwarzanie spersonalizowanej reklamy); „MUID” przez 1 rok (rozpoznawanie odwiedzających, analiza korzystania i odtwarzanie spersonalizowanej reklamy).
W Local Storage przechowywane są przez Microsoft Advertising w szczególności następujące informacje: „_uetsid” i „_uetvid” (te same cele co odpowiednie pliki cookie); „_uetsid_exp” i „_uetvid_exp” (informacje o dacie wygaśnięcia plików cookie).
 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Przekazywanie Państwa danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 

Oprócz cofnięcia swojej zgody mają Państwo również możliwość dezaktywacji spersonalizowanych reklam w Microsoft Advertising lub w ustawieniach reklam na Państwa koncie Microsoft:
 https://about.ads.microsoft.com/de-de/ressourcen/richtlinien/personalisierte-anzeigen i http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronach pomocy Microsoft Advertising oraz w polityce prywatności firmy Microsoft:
 https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2 i https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

 

c) The Trade Desk

Nasza strona internetowa korzysta z usługi The Trade Desk oferowanej przez firmę The Trade Desk, Inc. 42 N. Chestnut Street Ventura, CA 93001 USA („The Trade Desk“). The Trade Desk używa plików cookie i podobnych technologii, aby prezentować Państwu odpowiednie reklamy. Korzystanie z tych technologii umożliwia firmie The Trade Desk i jej partnerskim stronom internetowym aktywację reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszych lub innych stronach internetowych. Powstające w związku z tym dane mogą być przesyłane przez The Trade Desk celem analizy na serwer w USA i tam zapisywane.
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności firmy The Trade Desk: https://www.thetradedesk.com/general/privacy.

 

d) Google Marketing Platform i Ad Manager (dawniej DoubleClick)

Nasza strona korzysta z Google Marketing Platform i Google Ad Manager, usług, które są oferowane dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i Liechtensteinu przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, a dla wszystkich innych użytkowników przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (razem „Google”).
Usługi te używają plików cookie i podobnych technologii, aby prezentować Państwu odpowiednie reklamy. Korzystanie z tych usług umożliwia firmie Google i jej partnerskim stronom internetowym aktywację reklam na podstawie poprzednich wizyt na naszych lub innych stronach internetowych. Powstające w związku z tym dane mogą być przesyłane przez Google celem analizy na serwer w USA i tam są zapisywane. W przypadku przesyłania danych osobowych do USA, zawarliśmy z firmą Google standardowe klauzule umowne.
Google ustawia w szczególności następujące pliki cookie w podanym celu z odpowiednim okresem przechowywania: 

•    „IDE” przez 13 miesięcy (pliki third-party cookie do rozpoznawania i rozróżnienia odwiedzających stronę internetową przez identyfikator użytkownika (User-ID), do rejestracji interakcji z reklamą i w ramach odtwarzania spersonalizowanej reklamy); 
•    „1P_JAR” przez 1 miesiąc (optymalizacja spersonalizowanych reklam, unikanie wielokrotnego odtwarzania tej samej reklamy); 
•    „DV” przez 5 minut (preferencje użytkownika takie jak język); 
•    „NID” przez 6 miesięcy (ustawienia usług Google i innych funkcji do celów reklamowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Przekazywanie Państwa danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 
Jeśli nie wyrazili Państwo zgody na korzystanie z Google Marketing Platform i Ad Manager, Google wyświetlać będzie tylko ogólne reklamy, które nie zostały wybrane na podstawie zgromadzonych o Państwu informacji na tej stronie. Oprócz cofnięcia zgody mają Państwo również możliwość dezaktywacji spersonalizowanych reklam w ustawieniach dotyczących reklam w Google: https://adssettings.google.com/.
Więcej informacji znajdą Państwo w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/?hl=de.

 

e) Meta Pixel (dawniej Facebook Pixel)

W celach marketingowych nasze strony internetowe korzystają z usługi „Meta-Pixel” portalu społecznościowego Facebook, która dla użytkowników spoza USA i Kanady jest oferowana przez firmę Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, zaś dla wszystkich pozostałych użytkowników – przez firmę Meta Platforms Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (razem „Facebook”). 
Korzystamy z usługi Facebook-Pixel do analizy ogólnego korzystania z naszych stron internetowych oraz do śledzenia skuteczności reklam („Conversion Tracking”). Poza tym korzystamy z usługi Meta-Pixel w celu zapewnienia Państwu odtwarzania zindywidualizowanych wiadomości reklamowych w sieciach społecznościowych Meta Platforms (takich jak Facebook i Instagram) w oparciu o Państwa zainteresowania naszymi produktami („Retargeting”). Następuje przy tym docelowy remarketing przez funkcję Custom Audience. Powstające w związku z tym dane mogą być przesyłane przez Meta Platforms w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. 
Meta Platforms przetwarza w tym celu dane, które usługa gromadzi za pośrednictwem JavaScript, plików cookie i innych technologii na naszych stronach internetowych. Obejmuje to w szczególności: 

•    informacje nagłówka HTTP, takie jak informacje o używanej przeglądarce (np. agent użytkownika, język);
•    informacje o zdarzeniach takich jak „wywołanie strony”, inne właściwości obiektów i przyciski kliknięte przez odwiedzających stronę internetową;
•    identyfikatory internetowe, takie jak adresy IP oraz, w stosownych przypadkach, identyfikatory biznesowe Facebooka lub identyfikatory urządzeń (takie jak identyfikatory reklamowe dla mobilnych systemów operacyjnych) oraz informacje o statusie wyłączenia/ograniczenia śledzenia reklam. 
Usługa Facebook-Pixel ustawia następujące pliki cookie w podanym celu i na określony czas przechowywania: 
•    „_fbp” na 3 miesiące (analiza użytkowania i retargeting).

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniu końcowym odbywa się wówczas na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy ePrivacy państw członkowskich UE, w Niemczech zgodnie z § 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutzgesetz, TTDSG). Przekazywanie Państwa danych do USA i innych krajów trzecich odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 
Powstające w związku z tym dane mogą być przesyłane przez Meta w celu analizy na serwer w USA i tam zapisywane. Na wypadek przesyłania danych osobowych do USA zawarliśmy standardowe klauzule umowne.
Jeśli są Państwo członkiem portalu Facebook lub Instagram i zezwolili Państwo na to Meta Platforms poprzez ustawienia prywatności na swoim koncie, Facebook lub Instagram może również powiązać informacje gromadzone o Państwa wizycie u nas z Państwa kontem członkowskim i wykorzystywać je do celowego umieszczania reklam. W każdej chwili mogą Państwo przeglądać i zmieniać ustawienia prywatności swojego profilu na portalu Facebook: https://m.facebook.com/privacy/touch/basic/.
Mogą Państwo zapobiec łączeniu danych zebranych poza Instagramem w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam na Instagramie w następujący sposób: https://de-de.facebook.com/help/instagram/2885653514995517?locale=de_DE.
Jeśli nie wyrazili Państwo zgody na korzystanie z Meta-Pixel, Meta-Platforms będzie wyświetlać tylko ogólne reklamy, które nie zostały wybrane na podstawie informacji zgromadzonych na temat Państwa na tej stronie internetowej.
Więcej informacji na ten temat, w szczególności na temat wspólnej odpowiedzialności i danych kontaktowych, znajdą Państwo w informacjach o ochronie danych Meta Platforms, w szczególności dla sieci społecznościowych Facebook i Instagram: https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

8. Obecność online w sieciach społecznościowych

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych, aby komunikować się tam m.in. z klientami i zainteresowanymi stronami oraz informować o naszych produktach i usługach.
Dane użytkowników są z reguły przetwarzane przez określone portale społecznościowe do celów badania rynku i celów reklamowych. W ten sposób można tworzyć profile korzystania w oparciu o zainteresowania użytkowników. W tym celu na komputerach użytkowników zapisywane są pliki cookie i inne identyfikatory. Następnie na podstawie tychże profili korzystania ze stron internetowych umieszczane są przykładowo reklamy w sieciach społecznościowych, ale także na stronach internetowych osób trzecich.
W ramach naszej obecności w sieci możliwe jest, że będziemy mogli uzyskać dostęp do informacji, takich jak statystyki dotyczące korzystania z naszych stron internetowych, które są dostarczane przez portale społecznościowe. Statystyki te są zintegrowane i mogą obejmować w szczególności informacje demograficzne oraz dane dotyczące interakcji z naszymi stronami internetowymi oraz wpisami i treściami rozpowszechnianymi za ich pośrednictwem. Szczegóły i linki do danych w sieciach społecznościowych, do których my jako operator stron internetowych, mamy dostęp, podane są w poniższej liście. Gromadzenie i wykorzystywanie tych statystyk podlega zazwyczaj wspólnej odpowiedzialności. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, odpowiednia umowa jest wymieniona poniżej. 
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz uzasadniony interes w skutecznym informowaniu użytkowników i komunikacji z użytkownikami lub art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, aby pozostać w kontakcie z naszymi klientami i informować ich, a także w celu przeprowadzenia działań poprzedzających umowę z przyszłymi klientami i zainteresowanymi stronami.
Jeśli mają Państwo konto w serwisie społecznościowym, możemy mieć dostęp do Państwa publicznie dostępnych informacji i mediów, gdy uzyskamy dostęp do Państwa profilu. Ponadto sieć społecznościowa może umożliwiać nam kontakt z Państwem. Może się to odbywać na przykład za pomocą bezpośrednich wiadomości lub opublikowanych wpisów. Za komunikację związaną z treścią za pośrednictwem sieci społecznościowej i przetwarzanie danych dotyczących treści odpowiada sieć społecznościowa jako komunikator i usługa platformowa. Gdy tylko przekażemy Państwa dane osobowe do naszych własnych systemów lub przetworzymy je, ponosimy za to samodzielnie odpowiedzialność i odbywa się to w celu przeprowadzenia działań poprzedzających umowę i realizacji umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
Podstawę prawną przetwarzania danych przez portale społecznościowe na ich własną odpowiedzialność znajdą Państwo w informacjach dotyczących polityki prywatności danego portalu społecznościowego. Ponadto pod poniższymi linkami znajdą Państwo dalsze informacje na temat przetwarzania danych oraz możliwości złożenia sprzeciwu.
Zwracamy uwagę, że zapytania o ochronę danych można najskuteczniej kierować do danego właściciela portalu społecznościowego, ponieważ tylko on ma dostęp do danych i może bezpośrednio podjąć odpowiednie środki. Oczywiście mogą się Państwo skontaktować w tej sprawie również z nami. W takim przypadku przetworzymy Państwa zapytanie i przekażemy je dostawcy sieci społecznościowej. 
Poniżej znajduje się lista z informacjami na temat portali społecznościowych, w których prowadzimy naszą działalność online:

•    Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland): Polityka prywatności: https://www.facebook.com/policy.php;
•    Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland): Polityka prywatności: https://help.instagram.com/519522125107875
•    Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland): 
    Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
    Opt-Out: https://www.google.com/settings/ads;
•    LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland): prowadzenie strony firmowej LinkedIn w ramach wspólnej odpowiedzialności na podstawie umowy o wspólnym przetwarzaniu danych osobowych (tzw. Page Insights Joint Controller Addendum): https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum; Informacje na temat przetwarzanych statystyk strony oraz możliwości kontaktu w przypadku pytań dotyczących ochrony danych: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum; Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out;
•    Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland): Polityka prywatności: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

 

9. Przesyłanie danych do krajów trzecich

Jak wyjaśniono w niniejszej polityce prywatności, korzystamy z usług, których dostawcy znajdują się częściowo w tzw. krajach trzecich (poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym) albo przetwarzają tam dane osobowe, tj. w krajach, których poziom ochrony danych nie odpowiada poziomowi ochrony danych w Unii Europejskiej. Jeśli mamy do czynienia z takim przypadkiem, a Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych (art. 45 RODO) dla tych krajów, podjęliśmy odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia stosownego poziomu ochrony danych w przypadku ich przesyłania. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy w zakresie ochrony danych.
W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, transfer danych opieramy na wyjątkach artykułu 49 RODO, w szczególności na Państwa wyraźnej zgodzie lub konieczności transferu danych w celu spełnienia warunków umowy lub realizacji działań poprzedzających umowę.
Jeżeli przewidywane jest przesłanie danych do państwa trzeciego i nie ma decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych bądź odpowiednich gwarancji, istnieje możliwość i ryzyko, że organy w danym państwie trzecim (np. służby wywiadowcze) uzyskają dostęp do przesłanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie będzie można zagwarantować możliwości wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Zostaną Państwo o tym poinformowani przy uzyskiwaniu Państwa zgody za pomocą banera cookie.

 

10. Czas przechowywania

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zgromadziliśmy. Następnie dane są przez nas natychmiast usuwane, chyba że są nam jeszcze potrzebne do upływu ustawowego terminu przedawnienia dla celów dowodowych w roszczeniach cywilnoprawnych, z powodu ustawowych obowiązków przechowywania danych lub istnieje inna podstawa prawna, wynikająca z przepisów o ochronie danych, w odniesieniu do bieżącego przetwarzania Państwa danych w konkretnym przypadku.
Dla celów dowodowych musimy przechowywać dane umowne przez trzy lata od końca roku, w którym zakończyły się stosunki handlowe z Państwem. Zgodnie z ustawowym terminem przedawnienia wszelkie roszczenia ulegają przedawnieniu najwcześniej w tym momencie.
Nawet po tym czasie nadal musimy przechowywać częściowo Państwa dane ze względów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie ustawowych obowiązków dokumentowania, które mogą wynikać z kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej, ustawy o działalności kredytowej, ustawy o praniu brudnych pieniędzy i ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Określone tam okresy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

 

11. Państwa prawa

Przysługują Państwu w każdej chwili prawa osoby, której dane dotyczą, sformułowane w art. 7 ust. 3, art. 15–21, art. 77 RODO, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne: 

•    prawo do cofnięcia Państwa zgody (art. 7 ust. 3 RODO);
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 21 RODO);
•    prawo do informacji o Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez nas (art. 15 RODO);
•    prawo do sprostowania Państwa błędnie przechowywanych danych osobowych (art. 16 RODO);
•    prawo do usunięcia Państwa danych osobowych (art. 17 RODO);
•    prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 18 RODO);
•    prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych (art. 20 RODO);
•    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).

Aby dochodzić swoich praw opisanych tutaj, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z odpowiednimi podmiotami, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych. Dotyczy to również sytuacji, w której chcieliby Państwo uzyskać kopie gwarancji dla potwierdzenia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Jeśli istnieją odpowiednie wymogi prawne, spełnimy Państwa żądanie w zakresie ochrony danych.
Państwa zapytania o dochodzenie praw do ochrony danych i nasze odpowiedzi na nie są przechowywane do celów dokumentacyjnych przez okres do trzech lat, a w pojedynczych przypadkach do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych nawet dłużej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, w oparciu o nasz interes w obronie przed wszelkimi roszczeniami cywilnoprawymi zgodnie z art. 82 RODO, unikanie grzywien zgodnie z art. 83 RODO i spełnienie naszych obowiązków w zakresie odpowiedzialności zgodnie z art. 5 ust. 2 RODO.
Wreszcie, mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Mogą Państwo dochodzić tego prawa u organu nadzorczego w państwie członkowskim Państwa miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. W Ahlen (Westfalia) właściwym organem nadzorczym jest: Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

 

12. Prawo do odwołania i sprzeciwu

Zgodnie z art. 7 ust. 2 RODO mają Państwo prawo do cofnięcia swojej raz udzielonej zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do chwili jej cofnięcia.
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionych interesów, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli chodzi o sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które będzie przez nas zrealizowane również bez podania przyczyn. 
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do cofnięcia zgody lub sprzeciwu, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość na powyższe dane kontaktowe. 
Mogą Państwo łatwo cofnąć zgodę na pliki cookie i podobne technologie w punkcie „Ustawienia prywatności” na dole strony.

Zgodę na przetwarzanie danych za pomocą plików cookie i podobnych technologii mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie, odznaczając odpowiednie narzędzia lub kategorie narzędzi w ustawieniach Usercentrics:

USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionych interesów, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo zgodnie z art. 21 RODO do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych i podania powodów, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji i Państwa zdaniem wskazują, że istnieje Państwa nadrzędny interes, który należy chronić. Jeżeli chodzi o sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które będzie przez nas zrealizowane także bez podania przyczyn. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać e-mail na adres info[at]kaldewei.de lub listem nieformalnym na powyżej podany adres.

 

13. Bezpieczeństwo danych

Podczas odwiedzania strony internetowej korzystamy z rozpowszechnionej procedury SSL (Secure Socket Layer) w powiązaniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. Z reguły chodzi tutaj o szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, używamy zamiast niego technologii 128-bitowej v3. To, czy dana strona naszej witryny internetowej jest zaszyfrowana, rozpoznają Państwo po zamkniętym symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki.
Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub umyślną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze działania zabezpieczające są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

14. Aktualność i zmiana niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności jest aktualnie ważna i ma stan z kwietnia 2023 r.
Z uwagi na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymagania prawne bądź urzędowe, konieczna może być zmiana niniejszej polityki prywatności. Aktualną politykę prywatności mogą Państwo w każdej chwili pobrać na stronie internetowej pod adresem https://www.kaldewei.de/datenschutz i wydrukować.