• Inspiracja
  • Materiał
  • Trwałość

KALDEWEI stawia na zielone

Kaldewei stawia na zielone

Od ponad 90 lat KALDEWEI podąża konsekwentnie drogą ekologicznej dalekowzroczności. Umożliwiają to najwyższej jakości produkty z emaliowanej stali, wytwarzane wyłącznie z naturalnych surowców. Konsekwentne stosowanie filozofii materiału to także fakt, że wszystkie wanny i brodziki z stali emaliowanej KALDEWEI po zakończeniu użytkowania dają się w 100% wtórnie przetworzyć, gdyż służą bezpośrednio jako surowiec do produkcji stali.
Poprzez przyjazne dla środowiska podejście do wszystkich procesów, począwszy od produkcji, przez opakowanie oraz recycling, KALDEWEI jako pierwszy niemiecki producent wyposażenia łazienek uzyskał certyfikat zgodności produktów z „Deklaracją Środowiskową” IBU (Instytutu Budownictwa i Ochrony Środowiska), zgodnie z ISO 14025. 

 

Ochrona środowiska i klimatu to wartości mocno zakorzenione w firmie KALDEWEI. Będąc pionierem w swojej branży, firma wyznacza standardy w zakresie zrównoważonego rozwoju. W 2009 roku firma KALDEWEI jako pierwszy niemiecki producent wyposażenia łazienkowego przedłożyła deklarację środowiskową produktu (EPD). Ta dobrowolna certyfikacja obejmująca ocenę cyklu życia wanien i brodzików ze stali emaliowanej została na zlecenie firmy KALDEWEI ponownie przeprowadzona w 2014 roku przez niezależny niemiecki Instytut Budownictwa i Środowiska. Za sporządzenie oceny cyklu życia produktu odpowiada PE International, jeden z czołowych światowych usługodawców w zakresie zarządzania zrównoważonym rozwojem.

Deklaracja środowiskowa produktu stanowi kompleksową analizę oddziaływań produktu na środowisko w ciągu całego jego cyklu życia – od pozyskania surowców przez produkcję, opakowanie i transport aż po utylizację. Badania przeprowadzane są w oparciu o międzynarodowe normy (ISO 14025 i 14040 oraz EN 15804).

GREEN GOOD DESIGN AWARD 2017

W tym roku stal emaliowana KALDEWEI została wyróżniona nagrodą „Green Good Design Award”. Nagroda ta, przyznawana przez chicagowskie muzeum Athenaeum oraz European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, ma na celu wyróżnienie wyjątkowo proekologicznych produktów i budynków i należy do najbardziej prestiżowych na świecie.


KALDEWEI: Oznakowanie ekologiczne i zaangażowanie na rzecz budownictwa ekologicznego

KALDEWEI jest członkiem Niemieckiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego (DGNB), które w ramach certyfikacji budynków analizuje ich wpływ na środowisko na przestrzeni 50 lat. W tej innowacyjnej analizie cyklu życia DGNB produkty firmy KALDEWEI wypadają wyjątkowo korzystnie, zwłaszcza dzięki 30-letniej gwarancji: również w ten sposób wanny i brodziki wykonane ze stali emaliowanej różnią się od alternatywnych produktów łazienkowych opartych na tworzywach sztucznych.

Na arenie międzynarodowej firma KALDEWEI podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego budownictwa m.in. przez członkostwo w organizacji U.S. Green Building Council, która opracowała powszechnie uznawany standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) dla budownictwa przyjaznego dla środowiska i neutralnego dla klimatu. Oznakowanie ekologiczne, którego wymaga coraz więcej inwestorów budowlanych, stanowi obok deklaracji środowiskowej produktu – jaką posiada firma KALDEWEI – główny element certyfikacji ekologicznej budynków. Oprócz tego firma KALDEWEI jest członkiem organizacji Singapore Green Building Council.


Odpowiedzialność za środowisko na wszystkich poziomach

Zrównoważony rozwój zaczyna się w firmie KALDEWEI od projektu, który zapewnia trwałą estetykę. Przemyślany design podkreśla wysoką jakość wanien i emaliowanych powierzchni prysznicowych KALDEWEI, które służą klientom przez bardzo długi czas. Nie bez powodu firma KALDEWEI udziela na swoją stal emaliowaną 30-letniej gwarancji. Zrównoważony rozwój przejawia się zatem również w wyjątkowo długiej żywotności wanien i brodzików KALDEWEI. Produkty, które ze względu na wysoką jakość materiałową i wzorniczą mogą być użytkowane przez wiele lat, przyczyniają się do zmniejszenia obciążenia środowiska transportem, produkcją i utylizacją produktów.

Do produkcji swoich wyrobów emaliowanych firma KALDEWEI wykorzystuje wyłącznie naturalne surowce. Dotyczy to zarówno stali, jak i szkliwa, które wykonane jest z naturalnych surowców, takich jak kwarc, skaleń i minerały. Wanny i emaliowane powierzchnie prysznicowe w całości podlegają recyklingowi, bez konieczności oddzielania stali od emalii. Żadne z ich elementów nie wymagają utylizacji jako odpady niebezpieczne. KALDEWEI jest jedynym producentem wyrobów sanitarnych, który samodzielnie produkuje emalię i tym samym w pełni kontroluje skład i wykonanie powłok uszlachetniających powierzchnię.

Przyjazny dla środowiska i oszczędzający zasoby naturalne proces produkcji jest w firmie KALDEWEI oczywistością. Dlatego firma spełnia, a często nawet przekracza wymagania wszystkich norm prawnych dotyczących emisji zanieczyszczeń, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powstawania odpadów. Firma stara się unikać zbędnego pakowania oraz możliwie jak najbardziej skracać drogę transportu produktów. Koncentracja całej produkcji w zakładzie w Ahlen pozwala na integrację procesów produkcyjnych i optymalizację logistyki. KALDEWEI zwraca szczególną uwagę na efektywność energetyczną, dlatego posiada nowoczesną elektrociepłownię kogeneracyjną. Ścieki są oczyszczane we własnej oczyszczalni, a pozostałe po oczyszczeniu osady są utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

W budynkach mieszkalnych stal emaliowana KALDEWEI zapewnia długotrwały komfort kąpieli i radość z ponadczasowo pięknych produktów łazienkowych. Wytrzymałość wanien i emaliowanych powierzchni prysznicowych KALDEWEI doceniają również hotele, uzdrowiska oraz placówki z sektora ochrony zdrowia i opieki społecznej. Opcjonalnie stosowane jest specjalne wykończenie powierzchni, które powoduje, że woda wyjątkowo szybko spływa wraz z mydłem i cząsteczkami kamienia. Dzięki stali emaliowanej KALDEWEI stosowanie agresywnych, szkodliwych dla środowiska środków czyszczących staje się zbędne – to istotny wkład w ochronę środowiska.
 

IAPMO
IBU
LEED
UPC